AudioBiblia

“Totes les promeses de Déu són dignes de confiança. Ell és un escut per a tots els qui s’hi acullen.”
Proverbis 30:5